Základem léčby je Qi [čchi] ukryta uvnitř jako poklad.

Prof. Bai Yunqiao

Qigong

 

    Cvičeni qigong je vhodným doplňkem k léčbě a zejména pak udržení zdraví. Techniky qigong vyučované prof. Bai Yunqiao jsou specificky zaměřeny na jednotlivé orgány, kdy je daná technika obvykle doprovázena hlasovým cvičením, čímž dochází k vibraci uvnitř organismu a harmonizaci daného místa. Nejde o komplexní pohybové cvičení, ale o precizní zvládnutí a procítění dané techniky, která se několikrát za sebou opakuje. Výběr techniky pak záleží na problému, který chceme řešit, případně se cvičí souhrn několika jako prevence nemoci a posílení zdraví. Stěžejním cvičením je Da Cheng Yang Sheng Zhuang, v překladu postoj velkého dosažení a pěstování života, statický qigong, který odraží taoistický koncept „wuwei“, vědomě nejednat a nezasahovat, poté věci přirozeně spějí k harmonii, ke zdraví, vnitřnímu klidu a moudrosti.

 

Základní účinky qigong jsou:

 • upevnění zdraví a prevence nemoci
 • posílení yuan qi – původní qi
 • pěstování chan li – moudrosti a psychické vyrovnanosti

 

    Výuka qigong probíhá buď jako součást kontroly nebo je vyučován a procvičován samostatně formou individuálních kurzů. Během první hodiny se krátce probere zdravotní stav a hlavní zaměření cvičení, poté se postupně začíná s výukou. Cílem kurzu je naučit vhodný qigong, procvičování je však už potom na každém. Frekvence a délka cvičení záleží na typu qigong, některý je pro dosažení vhodného účinku nutný cvičit denně, jiným je možné se věnovat jen několikrát do týdne.

 

Da Cheng Yang Sheng Zhuang

 

    Za matku qigong je považováno cvičení Dacheng yangsheng zhuang, pro ty, kteří se tomuto cvičení věnují, je nutné znát a chápat následující principy:

 • nohy jsou rozkročené na šířku ramen
 • chodidla jsou rovnoběžně
 • kolena jsou lehce pokrčená, pro silné rozproudění qi (při napadení virózou, atd.) je možné cvičit i v nižším postoji
 • kolena jsou mírně natočena k sobě
 • chodidla jsou zakořeněna do země
 • podbřišek je uvolněný, zaoblený (pánev je lehce podsazena)
 • spodní část těla je plná, horní je prázdná
 • ruce jakoby objímaly hedvábnou kouli
 • mezi prsty jakoby svíráme míčky
 • středy dlaní jsou naproti sobě, jsou vtažené
 • vzdálenost mezi rukama je asi na šířku ramen, nicméně je ruce si „samy“ najdou vhodnou vzdálenost
 • ruce nepřesáhnou obočí a neklesnou pod pupek, při nízkém krevním tlaku je vhodné držet ruce výš, při vysokém krevním tlaku naopak níž
 • ramena jsou pokleslá, lokty mírně svěšeny
 • záda jsou rovná, vzpřímená
 • hrudník je zatažený, záda povolena
 • brada je mírně zatažena
 • jazyk se opírá o horní patro
 • oči hledí přímo, pro lepší koncentraci je možné oči zavřít
 • prázdný duch se tlačí vzhůru
 • dýcháme přirozeně, nezadržujeme dech
 • qi klesá do dan tian – rumělkové pole – 4 prsty pod pupkem
 • tělo je uvolněné, mysl je pevná
 • srdce je vyrovnané a qi v harmonii
 • zbavíme se rušivých myšlenek, při velké roztěkanosti se vhodné se soustředit na dan tian – jedna myšlenka vytěsní sto dalších.

    Při cvičení je důležité uvolnění, klid a přirozenost, je třeba „ovládnout velikost plamene“. Cvičení není možné uspěchat. Tak jako u každého qigong je nepostradatelné mít učitele, který chápe toto cvičení a může jej správně předat.

 

Cvičení Dacheng yangsheng zhuang má i kontraindikace:

 • vážné srdeční onemocnění
 • vážné psychické poruchy
 • opilost
 • stav po operaci
 • myom větší 7 cm
 • rakovina v pozdějším stádiu