Základem léčby je Qi [čchi] ukryta uvnitř jako poklad.

Prof. Bai Yunqiao

Byliny a tradiční čínská medicína

 

    Bylinné směsi tvoří první z pěti pilířů léčby v tradiční čínské medicíně. Směs je obvykle tvořena 4 – 15 bylinami, které jde obecně rozdělit do 4 úrovní, stěžejní jsou „císařské“ byliny, které jsou zaměřeny na léčbu hlavního problému, dále pak „ministerské“, které podporují organismus tak, aby císařské byliny mohly využít svůj maximální potenciál, následují „asistenti“, kteří doplňují a upravují funkci císařských bylin a umožňují tedy léčit více problémů zároveň. Poslední skupinou jsou „poslíčci“, tedy byliny, které navádí účinky bylin do jednotlivých částí organismu, případně harmonizují jednotlivé byliny ve směsi.

 

    Škála bylin je obrovská, v knize Farmakologie klasické čínské medicíny Vladimíra Anda je popsáno více než 400 druhů léčiv, v praxi se nejčastěji používá a je u nás dostupných okolo 300 bylin. Využívají se nejrůznější části rostlin, velice často kořeny, oddenky, stonky, listy, kůra, květy, atd, přičemž je vždy definované jaká část rostliny se používá a jakou má úpravu. Všechny byliny jsou i dnes výhradně dovážené z Číny, důvodem je přesný popis jejich účinků podle terminologie TČM, definovaná oblast Číny, kde se byliny pěstují pro svůj správný účinek a v neposlední řadě tisíciletá tradice v používání těchto bylin, která prověřila jejich účinky. Popis byliny se neomezuje na vágní doporučení, pro jaká onemocnění je vhodná, ale obecně bylinu charakterizuje z mnoha různých pohledů – tepelného působení na organismus, afinitu k akupunkturním drahám a orgánům, definuje chuť byliny a samozřejmě její zdravotní účinky na organismus. Díky tomuto přesnému popisu jednotlivých bylin a znalosti jejich kombinování můžeme pak bylinnou směs nastavit přesně na míru každého pacienta.

Tradiční čínská medicína - odvar