Základem léčby je Qi [čchi] ukryta uvnitř jako poklad.

Prof. Bai Yunqiao

Vyšetření a terapie dle tradiční čínské medicíny

Vyšetření

    Pro stanovení diagnózy dle Tradiční čínské medicíny s vámi terapeut nejdříve rozebere problém či problémy, které chcete řešit. Důležitý je přesný popis hlavních a průvodních příznaků včetně jejich lokalizace, doba či období, kdy se problém objevuje, co problém vyvolává, co mu naopak ulevuje. Klasifikace podle západní medicíny pomůže přesněji pochopit a popsat problém, není však pro vyšetření podle TČM klíčová.

    Následují obecné otázky na zdravotní stav a konstituci (např. zda jste zimomřivý či horkokrevný, zda dobře spíte, …), které pomohou určit k jakému onemocnění a syndromu inklinujete. Rozeberou se stravovací návyky, prodělané nemoci a farmaka, která užíváte.

    Další částí je vyšetření vzhledu jazyka. Tradiční čínská medicína má velice propracovanou diagnostiku jazyka, kde jeho velikost, barva, tvar, útvary (rýhy, otisky zubů, tečky), chvění a povlak odpovídají jednotlivým syndromům a pomohou tak přesně zacílit léčbu. Změna zdravotního stavu se pak mimo jiné odráží na vzhledu jazyka.

    Poslední je vyšetření pulzu, které klade na terapeuta nejvyšší nároky. Je potřeba rozlišit jemné nuance v síle pulzace, hloubce tepu, jeho charakteru a rychlosti. Je definováno 28 druhů pulzu, při zvládnutí této metody je výsledná diagnóza velice přesná.

Tradiční čínská medicína Brno - pulz

 

Terapie

Existuje pět základních pilířů dle TČM:

  • Fytoterapie – bylinné směsi
  • Ovlivňování akupunturních drah – qigong tuina, akupunktura
  • Tuina
  • Dietetika
  • Qigong

    Výběr metody závisí na konkrétních problémech, na terapeutovi i pacientovi. Fytoterapie a práce na akupunkturních drahách (qigong tuina, akupunktura) jsou klíčové metody, zatímco úprava dietetiky a cvičení qigong jsou vhodným a často nezbytným doplňkem terapie a následného udržení zdraví.

    Bylinné směsi se obvykle předepisují na 20 až 30 dní, po každém cyklu se kontroluje zdravotní stav a následně se upravuje i samotná směs. Obvykle se začíná na vyšších dávkách silných bylinných odvarů, postupně se pak dávka a frekvence užívání zmenšuje, předepisují se bylinné tablety.

    Jednotlivé pilíře terapie (fytoterapie, qigong tuina, cvičení qigong, samomasáže, dietetika) jsou podrobně rozepsány dále.