Základem léčby je Qi [čchi] ukryta uvnitř jako poklad.

Prof. Bai Yunqiao

O metodě qigong tuina

 

    Tato velice účinná forma terapie je založena na ovlivňování akupunkturních drah a bodů. Většina nemocí souvisí právě s disharmonií pohybu qi a krve (vitální energie a výživy organismu) a jejich nedostatku, pomocí technik qigong tuina můžeme obnovit jejich přirozený pohyb a doplnit je. Díky tomu je možné řešit jak akutní, tak i chronické problémy, značná část terapie zaměřena právě na posílení organismu a jeho harmonizaci. Jedna ze stěžejních zásad léčby tradiční čínskou medicínou je „Při léčbě nemoci nesmí dojít ke zranění správné qi organismu“.

    Qigong tuina na rozdíl od akupunktury nepoužívá jehly pro stimulaci bodů, ale body a dráhy jsou stimulovány qi terapeuta prostřednictvím daných technik. Takto je možné dosáhnout výraznějšího doplnění qi a jemnější harmonizace než je tomu například v akupunktuře. Tato metoda klade velké nároky na samotného terapeuta, kdy každodenní cvičení qigong po mnoho let je nutné pro správný účinek technik.

    Léčba pomocí qigong tuina je úzce svázána s prof. Bai Yunqiao. Profesor se narodil se v roce 1960 v Liaoningu v Číně v lékařské rodině. Od útlého mládí se věnoval studiu tradiční čínské medicíny a cvičení qigong, s vlastní praxí začal už v roce 1976. Přednášel v Číně, ve Francii, v letech 2006 – 2008 na České SinoBiologické společnosti v Praze, v letech 2008 – 2011 měl pak vlastní přednášky a praxi v rámci TCM Spirit v Praze. V letech 2011 – 2017 pokračoval v soukromé výuce a praxi v Pekingu.

Qigong tuina - profesor

Rozhovor s prof. Bai Yunqiao:

Qigong tuina - Regenerace 2015

Qigong Tuina - Jaro