Základem léčby je Qi [čchi] ukryta uvnitř jako poklad.

Prof. Bai Yunqiao

Koronavirus a Tradiční čínská medicína

Obecné informace

Podobně jako tomu bylo při předchozí koronarovirové epidemii SARS, začíná se prokazovat vhodná role TČM při léčbě tohoto onemocnění. Dle reportů již první pacienti podstoupili kombinovanou léčbu prostředky moderní i tradiční čínské medicíny. Dosavadní zkušenosti s onemocněním svedly dohromady 14 předních expertů TČM pod vedením prof. Zhang Nanshana, aby stanovili prozatímní doporučení určené k léčbě a prevenci onemocnění v rámci integrativního přístupu k pacientům.

 

Jak využít Tradiční čínskou medicínu

Tradiční čínská medicína nenahrazuje doporučený postup ministerstva zdravotnictví ČR, proto vždy následujte pokyny na https://koronavirus.mzcr.cz/ . Jako doplněk je možné využít bylinnou terapii, která je (vyjma 3. fáze onemocnění) doporučena týmem odborníků TČM, v Česku pak komunikována MUDr. Josefem Luckým (prezident Komory Tradiční čínské medicíny).

Konzultace probíhá telefonicky, na email nebo formou MMS předem pošlete fotku svého jazyka. Doručení bylin zajišťuje Česká pošta nebo DPD přímo z bylinkárny TCM Bohemia na Hluboké nad Vltavou.

Níže uvedený rozbor syndromů není zaměřený na prevenci onemocnění, ale už na somotné projevy nemoci v různých fázích. Pro prevenci je nutné zejména posílit imunitu (wei qi) a věnovat se celkové harmonizaci organismu dle aktuálních potíží, abychom byli schopni odolávat jakékoli akutní infekci.

Současný doporučený přístup, postavený na Bian Zheng má tyto 4 pilíře:

1) Počáteční (či méně závažná) fáze

a) Han Shi Fan Fei–chladná vlhkost zraňuje plíce.

Počáteční stádium onemocnění (nerozeznatelné od běžné chřipky), ale s tendencí k přítomnosti vlhka. Pacient vnímá nastupující virózu, kýchá, má rýmu, kašle, má zvýšenou teplotu s odporem k chladu, může mít pocit únavy, tíhy, průjem a nauzeu.

b) Shi Re Yun Fei –hromadění vlhké horkosti v plicích (povrchovější stádium).

Počáteční stádium onemocnění (nerozeznatelné od běžné chřipky) s tendencí k projevům vlhkého horka. Pacient vnímá nastupující virózu, kýchá, má rýmu, která je hustší, kašle, má zvýšenou teplotu s odporem k chladu, může mít pocit únavy, tíhy, průjem a nauzeu. Typické může být lepkavé pocení. Celkově je nástup zasazen do teplejšího klimatu.

2) Pokročilá fáze (s postižením plic)

a) Yi Du Bi Fei –nakažlivý toxin blokuje plíce.

Rozvinuté stádium s postižením plic. Škodlivina pronikla do hloubky (Yang Ming Jing) a vyvolává horko. Pacient má horečku, suchý ale dráždivý kašel, dušnost, větší či menší zchvácenost. Kašel se může stát v průběhu dnů produktivním s vykašláváním žlutých hustých hlenů (kvůli bakteriální superinfekci).

b) Qi Ying Liang Fan –spálení Qi a Ying vrstvy.

Pokročilé stádium spřítomností horečky (z nahromadění horka v Qi Fen –plicích) a se současným postižením vrstvy Ying (event. Xue). Projevuje se horečkou ve dne i v noci, kašlem, dušností, vysušením a žíznivostí, nastupujícími poruchami vědomí (s hrozícímpřechodem do stádia 3.).

3) Kritická fáze

Nei Bi Wai Tuo –vnitřní obstrukce vyvolávající únik.

Závažné a fatální stádium, při kterém se díky akumulaci škodliviny (horký Tan, blokáda krve) naruší oběh Qi a krve a rozvíjí se šokový stav. Pacient se propadá do bezvědomí, mělce dýchá, má tachykardii či arytmie, masivně se potí. Doporučenou léčbou je monitorování a symptomatická léčba na oddělení urgentní medicíny s asistovanou respirací a dalšími nezbytnými symptomatickými zákroky.

4) Fáze uzdravení

Fei Pi Qi Xu –nedostatečnost plic a sleziny.

Fáze úzdravy s narušením Zheng Qi, obvykle v podobě oslabení plic a sleziny se zbytkovým hlenem. Pacient je slabý, pokašlává, má nechutenství, spontánně se potí.

 

Byliny a Covid-19

Léčivky – suché byliny – jsou pro rok 2020 uskladněné v meziskladu dodavatele, a to od sběru a sklizně v loňském roce ve vakuovaných baleních. V provozovně dodavatele nebyla do dnešního dne zachycena nákaza Covid-19. Povrchy obalů i kartonové krabice jsou dle striktních zásad a pod dozorem pověřených úředníků dezinfikovány. Na základě nových studií, může přežívat virus na plastovém povrchu 72 hodin, na kartonu kratší dobu. Proto lodní doprava (celý stávající sklad TCM Bohemia) jednoznačně zajistí nepřežití viru.