Základem léčby je Qi [čchi] ukryta uvnitř jako poklad.

Prof. Bai Yunqiao

Koupele nohou

      Další možností pěstování zdraví jsou koupele nohou v horké vodě. Nohy se ponoří do horké vody až nad kotníky po dobu 20 – 30 min. Během této doby, jak voda chladne, je vhodné ji dolévat vřelou vodou z varné konvice, tak aby si udržela teplotu. Pro posílení ledvin se doporučuje do vody přidat sůl, […]

Pokračovat ve čtení

Moxa Zusanli

      Bod Zusanli se lokalizuje 4 prsty pod čéškou, 1 prst vně od hrany holenní kosti. Leží na akupunkturní dráze žaludku, která, kromě afinity k tomuto orgánu a k trávení obecně, je drahou obsahující nejvíce qi. Moxujeme obě nohy, nejprve levou, pak pravou, každou 10 – 20 minut, moxu držíme nebo jí kroužíme po směru hodinových […]

Pokračovat ve čtení

Moxa na Guanyuan

      Tento bod leží na přední střední čáře 4 prsty pod pupkem, je to místo, kde se koncentruje původní a nejdůležitější Qi našeho organismu. Podobně jako u bodu Mingmen vložíme moxovací doutník do moxovací krabičky, položíme na břicho na oblast bodu Guanyuan a prohříváme 20 minut (po  10 minutách doutník oklepeme).     […]

Pokračovat ve čtení

Moxa na Mingmen

      Velice typická aplikace moxy je v oblasti beder na páteři pod druhým bederním obratlem (výška odpovídá úrovni pupku), kde se nachází bod Mingmen přestavující kořen našeho organismu. Zapálenou moxu vložíme do moxovací krabičky, vleže položíme na záda na holou kůži a necháme prohřívat po dobu 20 minut, přičemž po 10 minutách je vhodné […]

Pokračovat ve čtení

Kroužení na Zhongwan

      Tento bod je v polovině vzdálenosti mezi pupkem a dolním koncem hrudní kosti (na přechodu do mečovitého výběžku). Leží na přední střední akupunkturní dráze a je to stěžejní bod pro ovlivnění trávení. Jeho stimulace se provádí vleže, kdy se středy dlaní přiloží na tento bod a lehkým a pomalým kroužením jej stimulují po […]

Pokračovat ve čtení

Stahování z Taichong do Xingjian

Bod Taichong leží mezi palcem a druhým prstem na noze v úrovni setkání nártových kůstek (viz fotka), Xingjian pak opět mezi palcem a druhým prstem na noze v úrovni konce rýhy mezi oběma prsty. Oba body leží na akupunkturní dráze jater. Pohyb se provádí stlačením palcem bodu Taichong a následným tažením do bodu Xingjian, tlak je poměrně výrazný, […]

Pokračovat ve čtení

Kroužení okolo pupku

      V okolí pupku se nachází velké množství akupunkturních bodů ovlivňujících trávení, zejména ve vztahu k motorice střev. Technika začíná přiložením prohřáté dlaně na pupek a po chvíli začínáme kroužit po směru hodinových ručiček, od malých kroužků až po větší, kdy ruka obsáhne značnou část břicha, okraj dlaně je stále v blízkosti pupku. Technika končí […]

Pokračovat ve čtení

Příčné tření Yongquan

Bod Yongquan se nachází na plosce nohy ve třetině chodidla blíže k prstům. Jedná se o nejníže položený akupunkturní bod v lidském těle, náleží dráze ledvin. Stimulace tohoto bodu se provádí příčným třením dlaní po dobu 10 – 15 minut na obou nohou (nejprve levá noha, potom pravá) každý den, nejlépe na večer. Tato technika je vhodná […]

Pokračovat ve čtení